Vi bygger åt de hemlösa i Nybyggarna
Palikkahus i Borsökna